4C/ID Books

Over the years several books about 4C/ID have been published, starting with the book "Training Complex Cognitive Skills" by Jeroen van Merriënboer in 1997. This book describes the psychological background of the model. In 2007, Jeroen van Merriënboer and Paul Kirschner wrote the "Ten Steps to Complex Learning", introducing their ten-step approach for designing learning programs with 4C/ID. The third version was published in 2018, with a fourth edition currently in press. An overview of 4C/ID books is presented below.

Essentials


Image

Training Complex Cognitive Skills: A Four-Component Instructional Design Model for Technical Training (1997)

Jeroen J.G. van Merriënboer

Written in 1997, this book provides the first full description of the 4C/ID model, with a focus on its psychological basis. Over a decade of research on learning and instruction is synthesised in this book by Van Merriënboer, resulting in a whole-task model that describes instructional design in four components.

Learn More

Image

Ten Steps to Complex Learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design (3rd edition, 2018)

Jeroen J.G. van Merriënboer & Paul A. Kirschner

Van Merriënboer en Kirschner provide a practical ten-step approach to design a learning program with 4C/ID. The third edition of this successful book takes the designer through the different analyses that are needed to gather the necessary information to design the four components. Essential reading for every teacher, designer, or researcher who wants to apply 4C/ID in their own context.  

Learn More

Dutch books


Image

Innovatief Onderwijs Ontwerpen: De Ontwerpprincipes van het 4CID-model (2e druk, 2017)

Bert Hoogveld, Ameike Janssen-Noordman, Jeroen van Merriënboer

Innovatief onderwijs ontwerpen legt je aan de hand van duidelijke voorbeelden uit wat de principes van het 4CID-model zijn en hoe deze toegepast kunnen worden om tot een effectief ontwerp voor een onderwijsprogramma te komen. Het boek is zeer logisch en overzichtelijk ingedeeld; aan elk principe is een hoofdstuk gewijd. Een lijst met helder uitgelegde kernbegrippen helpt je om de stof nog beter op te nemen.

Learn More

Image

Innovatief Onderwijs in de Praktijk: Toepassingen van het 4C-ID-model (2011)

Bert Hoogveld, Ameike Janssen-Noordman, Jeroen van Merriënboer

Innovatief onderwijs in de praktijk beschrijft op inspirerende wijze een twaalftal onderwijsprogramma’s die zijn ontwikkeld met het 4C-ID onderwijsmodel. Elk voorbeeld maakt de kracht van het model duidelijk door de toepassing van een aantal geselecteerde ontwerpprincipes concreet te illustreren. Het inleidende hoofdstuk licht alle ontwerpprincipes kort toe. De voorbeelden bestrijken verschillende onderwijssectoren en domeinen, van VMBO tot universitair onderwijs en van het kappersvak tot de psychologie. Het boek is een inspiratiebron voor iedereen die met het 4C-ID model aan de slag wil en op zoek is naar concrete voorbeelden.

Learn More

International books


Image

Ten Steps to Complex Learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design (3rd Edition; Chinese translation)

Chinese translation of the Ten Steps book.

Learn More

Image

Designing Task-centered Learning Environments (Persian)

Morteza Karami

A book with a collection of articles about 4C/ID and task-centered learning in Persian, comprised by Morteza Karami

Learn More

Image

Professionsorientierung in der Lehrerbildung: Kompetenzorientiertes Lehren nach dem 4-Component-Instructional-Design-Modell (German, 2020)

Jessica Kreutz, Timo Leuders, Katharina Hellmann, Hrsg.

In diesem Sammelband werden hochschulische Lehr-Lern-Projekte aus der Lehrerbildung vorgestellt, welche nach dem Instruktionsmodell 4-Component-Instructional-Design (4C/ID) konzipiert, evaluiert und reflektiert sind. Gemäß dem 4C/ID-Modell werden Lernaufgaben bearbeitet, die auf authentischen Handlungssituationen aus dem Lehrberuf basieren. Die in der Hochschullehre zumeist getrennt behandelten Kompetenzbereiche (Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Bildungswissenschaften, Schulpraxis) werden entsprechend sinnhaft miteinander verknüpft. Obwohl die Effektivität dieses Konzeptes empirisch belegt ist, fand das 4C/ID-Modell bisher kaum Anwendung in der Lehrerbildung. Der Sammelband zeigt Nutzen und Wirkungen des Modells für eine professionsorientierte Lehrerbildung auf.

Learn More

Image

Training Complex Cognitive Skills: A Four-Component Instructional Design Model for Technical Training (Chinese translation, 2017)

Chinese Translation of the 1997 book Training Complex Cognitive Skills.

Learn More

Image

Ten Steps to Complex Learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design (Chinese translation, 2015)

Chinese translation of the Ten Steps book.

Learn More

Image

As Novas Tecnologias (Portuguese, 2012)

A free e-book in Portuguese about 4C/ID and multimedia.

Learn More

Image

Ten Steps to Complex Learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design (Korean translation, 2010)

Korean translation of the Ten Steps book.

Learn More

Image

Training Complex Cognitive Skills: A Four-Component Instructional Design Model for Technical Training (Korean translation, 2005)

Korean translation of the 1997 book Training Complex Cognitive Skills.

Learn More