Other resources

DUTCH / NEDERLANDS

Leraar24.nl is een website voor alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, samengesteld door NRO, Kennisnet, en CAOP. Leraar24 biedt een Kennisrotonde: het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. In dit rapport wordt de vraag beantwoord "Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?"


In deze video geeft Jeroen van Merriënboer een korte samenvatting van het 4C/ID model en legt uit wat het model zegt over hogere orde vaardigheden, te weten informatievaardigheden (voor het zoeken van eigen studiemateriaal), en zelfgestuurd leren (voor het bepalen van de eigen leerroute).


Ameike Janssen legt in deze korte video de kern van het 4C/ID model uit aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Opgenomen in 2011.