4C/ID Inspiratiesessies

4C/ID gebruikers uit Nederland en Vlaanderen komen samen om voorbeelden, ervaringen, en ideeën uit te wisselen tijdens de 4C/ID online inspiratiesessies. Hiermee brengen we een groep gebruikers van het 4C/ID model op regelmatige basis en op laagdrempelige wijze met elkaar in contact, en vormen we niet enkel een professionele community, maar ook een groep ambassadeurs en experts die het 4C/ID gedachtegoed verder in hun context kunnen verspreiden. Deze inspiratiesessies worden gefaciliteerd door Jimmy Frerejean van de Universiteit Maastricht en Iwan Wopereis van de Open Universiteit. Oprichter van het model Jeroen van Merriënboer zal bij de inspiratiesessies aanwezig zijn.

Wil je zelf presenteren of heb je vragen? Neem dan contact op via info@4cid.org

Volgende sessies:

Er staan op dit moment geen nieuwe inspiratiesessies gepland. De inspiratiesessies uit 2021 kun je hieronder terugkijken.

Opzet van een sessie

  • 17:00-17:10 - Welkom en opening
  • 17:10-17:30 - Presentatie van de 4C/ID toepassing door de spreker
  • 17:30-17:40 - Reflecties van de aanwezige experts, waaronder Jeroen van Merriënboer
  • 17:40-18:00 - Interactie met publiek
  • 18:00 - Sluiting van de sessie
  • 18:00-18:30 - Digitale "borrel": informeel napraten

Mits de spreker hiervoor toestemming geeft wordt de presentatie opgenomen en later hier gepubliceerd. Het interactieve deel wordt niet opgenomen.

Vorige sessies:

Sessie 5: 17 november 2021 17:00-18:00


Image

Chantal Vos & Henk Cornelisse
Concreet Onderwijsproducten

Uitdagend opleiden in de Bouw en Infra

Vakmensen in de bouw en infra moeten in de basis beschikken over een goed gevulde mentale bibliotheek en aanpak strategieën om hun dagelijks werk te kunnen doen en om mee te bewegen in ontwikkelingen die er ook nu al zijn. Enerzijds om zo efficiënt en kwalitatief mogelijk te bouwen en anderzijds om onderbouwd oplossingen te bedenken die in het werk nodig zijn. Deze uitdaging heeft Concreet Onderwijsproducten (www.concreetonderwijsproducten.nl) vanaf 2018 opgepakt. De opleiding Timmeren is hiervan nu een eerste voorbeeld. Met behulp van het 4C/ID concept, nieuwe geactualiseerde content en een ondersteunende digitale omgeving, is er samen met docenten gewerkt aan het ontwerpen en introduceren van een nieuwe, flexibele en modulair ingerichte leeromgeving. Hierbij worden de voordelen van de bestaande infrastructuur volop benut. Met als uitgangspunt de beroepspraktijkvorming worden hele praktijkopdrachten aangeboden die vanuit de werkplaats en het klaslokaal op school zo integraal mogelijk worden ondersteund met deelopdrachten en (just in time) vakkennis en werkboeken. Een digitale omgeving met opdrachten, vakkennis, mediatheek, voortgangsmetingen en portfolio ondersteunt de integrale aanpak en speelt in op de actieve student, docent en leermeester. In de sessie gaan wij in op het ontstaan van concreetleren, de uitdagingen die we zijn aangegaan, tonen we hoe het materiaal er nu uitziet en hoe opleiden, begeleiden en examineren in samenhang worden ondersteund en welke stappen we nog verder willen zetten.

Sessie 4: 15 september 2021 17:00-18:00


Image

Christina Hermans
Thomas More Hogeschool (BE)

4C/ID als hefboom voor werkplekleren in graduaatsopleiding (associate degree N5) Winkelmanagement

De introductie van 4C/ID in de graduaatsopleiding Winkelmanagement van Thomas More, België, zorgde voor een volledig nieuw curriculum waar integratie van kennis, vaardigheden en attitudes centraal kwam te staan. Het 4C/ID-model vormde de basis voor het ontwerpen van wat de opleiding ‘Talent Labs’ noemt. In de Talent Labs worden vaardigheden geleidelijk aan in diverse beroepssituaties getraind. Door het Werkplekleren met de Talent Labs te integreren staat de opleiding garant voor toepassing van de leertaken in reële, authentieke context. In deze inspiratiesessie gaan we dieper in op de curriculumopbouw, de invulling van een Talent Lab Product en Verkoop en de integratie van dat Talent Lab met het Werkplekleren in het eerste semester van de opleiding.

Sessie 3: 22 juni 2021 17:00-18:00


Image

Marinus Bomhof & André Buitenhuis
MBO Aventus

Smart Technologie en Smart Building.

MBO Aventus maakt gebruik van unieke hybride leeromgevingen, zoals het NewTechPark in Apeldoorn. De opleidingen Smart Technologie en Smart Building worden aangeboden in Smart thema’s gekoppeld aan de CleanTechRegio. Studenten werken samen aan maatschappelijk-technologische vraagstukken vanuit bedrijven. Zo werken de studenten bijvoorbeeld aan een levensecht project waarin de hallen van NewTechPark opnieuw worden ingericht: ze werken aan het programma van eisen, het ontwerp én de realisatie. Dat gebeurt samen met een bouwteam uit het bedrijfsleven. Tijdens de inspiratiesessie op dinsdag 22 juni geeft Aventus een kijkje in de keuken en bespreekt hoe zij het 4C/ID model toepassen.

Sessie 2: 21 april 2021 17:00-18:00


Image

Bart Raijmakers
Fontys Sporthogeschool Eindhoven

Het ontwerpen van een betekenisvol en uitdagend curriculum voor leraren lichamelijke opvoeding in opleiding.

De bacheloropleiding leraar lichamelijke opvoeding van Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft een op 4C/ID gebaseerd curriculum dat de betrokkenheid, zelfregulatie en motivatie van studenten meer stimuleert. Een curriculum dat meer betekenisvol, consistent en studeerbaar is en waarin de transfer van de opleidingspraktijk naar de authentieke beroepspraktijk groter is. Er wordt op een interdisciplinaire wijze ondersteuning geboden bij het werken aan leertaken waarin middels het hanteren van activerende didactische werkvormen en (formatieve) evaluatieactiviteiten de betrokkenheid en zelfregulatie van studenten wordt gestimuleerd. Deze sessie biedt een interactieve inkijk in ons nieuwe opleidingsprogramma. We nemen de deelnemers graag mee in ons ontwerpproces en delen middels do's en don'ts onze ervaringen. Na onze presentatie gaan we graag met de deelnemers in gesprek en wordt ruimte gecreëerd voor discussie en het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen tussen de deelnemers.

Sessie 1: 4 maart 2021 17:00-18:00


Image

Jimmy Frerejean
School of Health Professions Education, Maastricht University

Flexibel hoger onderwijs met 4C/ID: een voorbeeld uit de Master Health Professions Education

De School of Health Professions Education heeft afgelopen jaar haar Master programma (Master of Health Professions Education) gereviseerd en daarbij principes van het 4C/ID model toegepast. Aandachtspunt hierbij was dat er beter aan de behoefte van de studenten moest worden voldaan, waardoor het programma met name flexibeler moest worden. In het kader van 'practice-what-we-preach' besloten we ook niet langer te beoordelen met cijfers, maar programmatisch te toetsen en high-stakes beslissingen enkel te nemen op basis van een portfolio waarin de student bewijs verzamelt voor zijn of haar competentie. In deze sessie wordt uitgelegd hoe dit nieuwe curriculum in elkaar steekt en wat we geleerd hebben van het ontwerpproces.