Books

English

Ten Steps to Complex Learning presents a path from an educational problem to a solution in a way that students, practitioners, and researchers can understand and easily use. Students in the field of instructional design can use this book to broaden their knowledge iof the design of training programs for complex learning. Practitioners can use this book as a reference guide to support their design of courses, curricula, or environments for complex learning.

This book provides the first full description of the 4C/ID model, with a focus on its psychological basis.

nederlands

Innovatief onderwijs ontwerpen legt je aan de hand van duidelijke voorbeelden uit wat de principes van het 4CID-model zijn en hoe deze toegepast kunnen worden om tot een effectief ontwerp voor een onderwijsprogramma te komen. De principes bestaan uit het ontwerpen van leertaken, beoordelingsinstrumenten, de volgorde van leertaken in het onderwijsprogramma, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening. Het boek is zeer logisch en overzichtelijk ingedeeld; aan elk principe is een hoofdstuk gewijd. Een lijst met helder uitgelegde kernbegrippen helpt je om de stof nog beter op te nemen.

Innovatief onderwijs in de praktijk beschrijft op inspirerende wijze een twaalftal onderwijsprogramma’s die zijn ontwikkeld met het 4C-ID onderwijsmodel. Elk voorbeeld maakt de kracht van het model duidelijk door de toepassing van een aantal geselecteerde ontwerpprincipes concreet te illustreren. Het inleidende hoofdstuk licht alle ontwerpprincipes kort toe. De voorbeelden bestrijken verschillende onderwijssectoren en domeinen, van VMBO tot universitair onderwijs en van het kappersvak tot de psychologie. Het boek is een inspiratiebron voor iedereen die met het 4C-ID model aan de slag wil en op zoek is naar concrete voorbeelden.

International

This book provides the first full description of the 4C/ID model, with a focus on its psychological basis.

Ten Steps to Complex Learning presents a path from an educational problem to a solution in a way that students, practitioners, and researchers can understand and easily use. Students in the field of instructional design can use this book to broaden their knowledge iof the design of training programs for complex learning. Practitioners can use this book as a reference guide to support their design of courses, curriculam, or environments for complex learning.

Ten Steps to Complex Learning presents a path from an educational problem to a solution in a way that students, practitioners, and researchers can understand and easily use. Students in the field of instructional design can use this book to broaden their knowledge iof the design of training programs for complex learning. Practitioners can use this book as a reference guide to support their design of courses, curriculam, or environments for complex learning.

This book provides the first full description of the 4C/ID model, with a focus on its psychological basis.