Opname inspiratiesessie 2

Jimmy FrerejeanNederlands

Op 21 april 2021 vond de tweede 4C/ID inspiratiesessie plaats. Bart Raijmakers van Fontys Sporthogeschool Eindhoven presenteerde hun toepassing van het 4C/ID model: De bacheloropleiding leraar lichamelijke opvoeding van Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft een op 4C/ID gebaseerd curriculum dat de betrokkenheid, zelfregulatie en motivatie van studenten meer stimuleert. Een curriculum dat meer betekenisvol, consistent en studeerbaar is en waarin de transfer van de opleidingspraktijk naar de authentieke beroepspraktijk groter is. Er wordt op een interdisciplinaire wijze ondersteuning geboden bij het werken aan leertaken waarin middels het hanteren van activerende didactische werkvormen en (formatieve) evaluatieactiviteiten de betrokkenheid en zelfregulatie van studenten wordt gestimuleerd. Deze sessie biedt een interactieve inkijk in ons nieuwe opleidingsprogramma. We nemen de deelnemers graag mee in ons ontwerpproces en delen middels do’s en don’ts onze ervaringen.

De volgende inspiratiesessie vindt plaats op 22 juni 2021. Klik hier om meer te lezen.