Programma gebruikersdag

10:15-11:15 - HoofdlezingEn

Hoofdlezing 1: Jeroen van Merriënboer

Zelfregulatie van het leerproces kan plaats vinden op het niveau van items (heb ik deze zin begrepen?), topics/taken (heb ik deze tekst begrepen?), of over topics/taken heen (welke taak kan ik het beste als volgende doen?). Deze presentatie richt zich vooral op het derde niveau. Onderwijs ontworpen met 4C/ID kan studenten desgewenst onderwijzen in het zelf kiezen van geschikte leertaken ("self-directed learning"), het zelf kiezen van geschikte ondersteunende informatie ("information literacy"), en het zelf selecteren van routineaspecten die middels gerichte deeltaakoefening geautomatiseerd kunnen worden ("deliberate practice"). Er worden concrete voorbeelden gegeven van deze verschillende benaderingen.

Hoofdlezing 2: Anique de Bruin

Wanneer leerlingen gevraagd wordt in te schatten hoe goed ze een leertaak of tekst begrijpen, ligt zelfoverschatting vaak op de loer. Zelfoverschatting tijdens het leren leidt tot verkeerde leertaakkeuzes en ineffectief leren. Leerkrachten staan voor de taak leerlingen te helpen tot meer accurate zelfinschattingen te komen om zo leren effectiever te maken. Deze presentatie richt zich op het proces van zelfinschatting; welke informatie gebruiken leerlingen om tot een zelfinschatting te komen en in hoeverre spelen karaktereigenschappen daarbij een rol? Daarnaast komen instructieprincipes voor het verbeteren van zelfinschattingen en zelfregulatie aan bod.

11:30-13:00 - sessies blok A

Intervisiesessie 1

In deze intervisiesessies gaat u in een kleine groep (max 12 deelnemers) een drietal casussen uit de praktijk bespreken onder leiding van 4C/ID expert Paul Kirschner. Samen met de groepsleden bespreekt u een probleem dat wordt ingebracht door één van de deelnemers en voorziet u elkaar van feedback en advies om tot een mogelijke oplossing van dat probleem te komen.

KU Leuven: Conceptueel modelleren met UML en MERODE

Het aanleren van vaardigheden voor het opstellen van een conceptueel model van een bedrijfsinformatiesysteem is complex. De voorbije jaren werd ingezet op simulatie als didactisch hulpmiddel voor het verwerven van modelleringsvaardigheden. Hoewel onderzoek aantoonde dat dit een positieve impact heeft op het verwerven van modelleringsvaardigheden, is er nog veel ruimte voor betere ondersteuning van de student. Daarom wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een blended learning omgeving waarvan het onderwijskundig ontwerp is gebaseerd op het 4C/ID-model. Lees meer.

Universiteit Twente: Training Differentiëren voor leerkrachten

‘Differentiëren’, of ‘omgaan met verschillen’, is in alle onderwijssectoren een belangrijk thema, en professionalisering gericht op het verbeteren van deze complexe vaardigheid bij (basisschool)leerkrachten lijkt wenselijk. In het MATCH-project is eerst door middel van een cognitieve taakanalyse in kaart gebracht wat een basisschoolleerkracht moet kennen en kunnen. In deze presentatie wordt kort uitgelegd hoe de taakanalyse is aangepakt en hoe de resultaten hebben geleid tot de trainingsblauwdruk. Voor bezoekers die op de 4C/ID-gebruikersdag in 2018 bij de sessie vanuit het MATCH-project aanwezig waren: dit betreft nadrukkelijk een vervolg op de sessie uit 2018. Lees meer.

Rijnijssel: De schoonheid van een RIJke MBO opleiding

Laat u verwennen tijdens de complete beautybehandeling van de MBO opleiding Schoonheidsverzorging van RIJNIJSSEL. Tijdens deze interactieve sessie gaat u de gehele taak ‘een complete beautybehandeling uitvoeren’ componeren. Hoe componeren we de leertaken volgens de ‘hele taak benadering’, passend bij de MBO student? We omarmen onze uitdagingen en vieren onze genietmomenten met jullie samen. We gaan aan het werk in de leereenheid ‘de complete beautybehandeling’. Lees meer.

ErasmusMC: Game design voor complex leren in de zorg

In deze sessie wordt u meegenomen in het proces van herontwerp van een serious game, aan de hand van de principes van Four-Component Instructional Design. We gaan kort in op het gebruik van serious games en hoe 4C/ID aansluit bij de principes van game-based learning. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met de eerste fase van het herontwerp van een serious game. Er is geen programmeerkennis noodzakelijk. Lees meer.

13:00-14:30 - Lunch

14:30-16:00 - sessies blok B

Intervisiesessie 2

In deze intervisiesessies gaat u in een kleine groep (max 12 deelnemers) een drietal casussen uit de praktijk bespreken onder leiding van 4C/ID expert Wendy Kicken. Samen met de groepsleden bespreekt u een probleem dat wordt ingebracht door één van de deelnemers en voorziet u elkaar van feedback en advies om tot een mogelijke oplossing van dat probleem te komen.

Meet the Expert

In deze sessie schuift u aan tafel bij Jeroen van Merriënboer en mag u hem het hemd van het lijf vragen. Maximaal 15 deelnemers. Geen uitgebreide voorbereiding, geen presentatie, geen microfoons. Gewoon een ongedwongen gesprek waarin alle deelnemers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en te discussiëren over 4C/ID, onderwijs, en onderwijsonderzoek.

Hogeschool van Amsterdam: Ontwerpen van een blended learning cursus

Op de Hogeschool van Amsterdam is het vak Mobile Application Development ontwikkeld, waarin studenten worden opgeleid om Android apps te ontwikkelen. Voor het ontwerpen van deze cursus is gekozen voor het 4C/ID model. Op basis hiervan is een blended learning omgeving ontwikkeld. Tijdens deze interactieve sessie wordt getoond hoe de blended learning cursus in Android app development is ontworpen met behulp van het 4C/ID model. Lees meer.

KU Leuven: Onderzoeksvaardigheden in het secundair onderwijs

In deze steeds complexer wordende maatschappij vormt het aansterken van onderzoeksvaardigheden een belangrijke doelstelling in het secundair onderwijs. In deze interactieve sessie staat de blauwdruk van een digitale leeromgeving om deze onderzoeksvaardigheden aan te sterken bij leerlingen in de bovenbouw van het secundair onderwijs (met een focus op leerlingen in de richting humane wetenschappen) centraal. Lees meer.

Hoe het Consortium Beroepsonderwijs werkt met het 4C/ID onderwijsmodel

Het Consortium Beroepsonderwijs ontwerpt lesmateriaal in de vorm van beroepstaken voor en door scholen uit het (V)MBO sector techniek. Het 4C/ID model van Van Merriënboer is daarbij leidend. Wij nemen u vandaag in een interactieve sessie mee in het ontwerpproces voor de niveau 4 opleidingen voor Analisten, Bouwkunde en Middenkader Engineering. Lees meer.

16:00-16:30 - Plenaire afsluiting

met aansluitend borrel